Solutions

หมดกังวลปัญหา “ขนส่งสินค้าล่าช้า” ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
แบ่งปัน

“แก้ไม่ตกกับปัญหาลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า”

“ต้องการติดตามสถานะจัดส่งแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบพฤติกรรมคนขับ”

เจอปัญหาแบบนี้บ่อย ๆ ก็อาจทําให้ธุรกิจของคุณไม่คล่องตัว จึงต้องมีตัวช่วยเพื่ออุดช่องโหว่ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของคุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ด้วยการเลือกเทคโนโลยี และบริการที่ตอบโจทย์ เคลียร์ทุกปัญหาอย่างไม่ติดขัด ด้วย “Vehicle Tracking” ที่มีฟังก์ชั่นช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในกรณีต่าง ๆ เช่น

 

ระบุแจ้งเตือนในกรณีที่มีการขับนอกเส้นทาง

- ระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังแอดมินหรือเจ้าหน้าที่ได้ทันที 
- ควบคุมและกําหนดการขับขี่จากระบบได้ทันที

 

หมดกังวลเรื่องการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าที่ไหนก็บันทึกข้อมูลได้

- แม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ แต่สามารถบันทึกข้อมูลไปยังหน่วยความจําสํารองได้ข้อมูลในหน่วยความ
- จําสํารองจะถูกส่งเข้าระบบเมื่อมีสัญญาณใช้งานปกติ

 

แจ้งเตือนได้เมื่อผู้ขับขี่ ขับเกินความเร็วที่กําหนด

- หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสินค้าจากเหตุความเร็วในการขับขี่ ด้วยระบบที่สามารถตรวจจับความเร็วในการขับขี่ได้
- ระบบจะมีการแจ้งเตือน เพื่อรายงานผลการทํางานที่ผิดพลาดของผู้ขับขี่ 

 

ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์

- อัพเดตสถานะการจัดส่งกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริการในระยะยาว

 

มากกว่าการทํางานที่คล่องตัวมากขึ้นแล้ว “Vehicle Tracking” ยังมีประโยชน์ในด้านของการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในระหว่างขนส่งสินค้า หลีกเลี่ยงความเสียหายในมูลค่ามหาศาลที่จะตามมา รวมไปถึงยังสามารถประเมินพฤติกรรมของผู้ขับขี่
ทําให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

“Vehicle Tracking” เป็นเพียงหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะพาธุรกิจโลจิสติกส์ของคุณให้แข็งแรง ขจัดปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ และยังช่วยบริหารเวลาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้คุณจะไม่พลาดโอกาสดี ๆ ทางธุรกิจในอนาคต

Topics: Solutions, logistic, technology, digital