dtac Stories blog

dtac Stories

dtac Business blog

เพราะ "เข้าใจ" จึงได้มากกว่า

อัพเดตเรื่องราวโซลูชัน เทคโนโลยี และบริการที่ทำให้คุณเข้าใจธุรกิจได้ดีกว่าเดิม

dtac Stories

“Smart Farmer” ทำเกษตรอย่างสมาร์ทในยุคดิจิทัล

โครงการ "Smart Farmer" กับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ทำให้การเกษตรในปัจจุบันประสบผลสำเร็จ เช่น เทคโนโลยี IoT และแอปพลิเคชัน "ฟาร์มแม่นยำ" เพื่อความสะดวกสบายและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรไทย

อ่านต่อ

Success Story เรื่องของความสำเร็จจากบริการดี ๆ ที่ลูกค้าของ dtac Business ได้รับ บอกเล่าความประทับใจที่มีกับ dtac จาก CEO Nim Express อ่านต่อ

dtac ตอกย้ำความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของประเทศไทย ล่าสุดกับการชนะการประมูลคว้า “คลื่นความถี่ 900 MHz” อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับบริการที่เหนือกว่า และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้อ่านต่อ