Solutions

"เข้าใจปัญหาพฤติกรรมของพนักงาน" ที่ผู้ประกอบการต้องปวดหัว

2280x1000 human
แบ่งปัน

นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารงานด้านยอดขายหรือผลกำไรแล้ว ผู้ประกอบการก็มักจะพบกับปัญหาอื่น ๆ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในออฟฟิศ พนักงานส่งของ แม่บ้าน ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยปัญหาที่พบบ่อยก็มีทั้งเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวและความประพฤติในการทำงานที่ชวนให้ปวดหัว เช่น การเป็นคนไม่ตรงต่อเวลา มาสายแต่อยากกลับก่อน หายตัวไปนาน ๆ ระหว่างเวลาทำงาน ติดสื่อสังคมออนไลน์ และมักใช้เวลาไปกับการเล่นสมาร์ตโฟนจนไม่มีสมาธิในการทำงาน ฯลฯ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงนิสัยไม่ซื่อตรง มีการทุจริตในหน้าที่ ซึ่งถือเป็นโทษทางวินัยที่ร้ายแรงที่สุดในหลาย ๆ องค์กรเลยก็ว่าได้

 

“องค์กรอาจเสียโอกาส หากละเลยเรื่องของคน”

 

            จากตัวอย่างพฤติกรรมของพนักงานที่ได้พูดถึงไปแล้ว แม้จะหลายปัญหาจะเป็นปัญหาที่ดูเล็กน้อย แต่หากพนักงานหรือบุคลากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลเสียในภาพรวมขององค์กรได้เช่นกัน เช่น ประสิทธิภาพในการทำงานที่น้อยลง ความล่าช้า และพฤติกรรมผิด ๆ ที่อาจเป็นแบบอย่างไม่ดีให้กับพนักงานคนอื่น ฯลฯ  แล้วแบบนี้จะมีตัวช่วยอะไรบ้าง ที่จะคอยจัดการปัญหาพฤติกรรมของพนักงาน ? และเป็นทางออกที่ดีให้กับเจ้าของธุรกิจ

           

ปัญหาเรื่องการเข้า ออกงานไม่ตรงเวลา ต้องจัดการอย่างไร?

เป็นปัญหาโลกแตกเกือบทุกองค์กรเลยก็ว่าได้ เพราะปัญหาเรื่องขาด ลา มาสาย มักจะมีเหตุผลร้อยแปดที่บางครั้งก็ฟังไม่ขึ้น นอกจากจะเป็นการติดลบคะแนนด้านความประพฤติแล้ว ยังส่งผลกระทบไปยังฝ่ายทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานที่ล่าช้าขึ้น ฯลฯ

วิธีการแก้ไขปัญหา

 • ตักเตือนด้วยเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์ท้ั้งพนักงานและองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
 • ปรับเวลาการทำงานที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น หากมีเวลาเข้างานเช้าเกินไป และพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มาไม่ทันเวลา ก็ควรมีการปรับเวลาช้าลงประมาณ 30 – 60 นาที เป็นต้น
 • เพิ่ม Benefit พิเศษด้วยกิจกรรมส่งเสริมวินัยขององค์กร นอกจากจะช่วยควบคุมวินัยให้ดีขึ้นแล้วยังถือเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
 • จัดหาบริการที่สามารถตรวจสอบเวลาเข้าออกงานแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการจัดการบุคลากร สามารถตรวจสอบรายงานการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ง่ายต่อการประเมินผลการทำงาน

เลือกโซลูชันและเทคโนโลยีที่ช่วยติดตามการเข้า – ออกงานได้อย่างแม่นยำ Work Time Plus

 

ปัญหาเรื่องพฤติกรรมทุจริต ต้องจัดการอย่างไร?

หลายธุรกิจ ที่ต้องมีการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งหัวหน้างานไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและความถูกต้องในการทำงานด้วยตัวเอง เช่น พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่พบเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติงานไม่ครบเวลา การทำงานไม่เรียบร้อย ยังรวมไปถึงการทุจริตระหว่างการทำงานได้อีกด้วย แล้วเราจะจัดการกับปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?

วิธีการแก้ไขปัญหา

 • กรณีที่เป็นธุรกิจด้านการขนส่งมวลชนอย่างรถโรงเรียน ควรมีระบบที่สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ปกป้อง เช่น การสร้าง QR Code ก่อนขึ้นลงรถ พร้อมระบุพิกัดหรือสามารถนับจำนวนของนักเรียนหรือผู้โดยสารผ่าน Web Admin เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
 • เลือกบริการหรือเทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนทั้ง SMS / LINE เพื่อแจ้งเตือนสถานะ
 • กรณีธุรกิจประเภททำความสะอาด หากต้องการตรวจสอบพฤติกรรมในการทำงาน ก็สามารถสร้าง QR Code ตามห้องต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมได้เช่นกัน เพื่อสามารถกรอกฟอร์มรายละเอียดการทำงานในแต่ละครั้ง เป็นต้น
 • กรณีพนักงานจัดส่ง ควรหาโซลูชันที่ช่วยให้การแจ้งการปฏิบัติสะดวกยิ่งขึ้น เช่น ระบบในการแจ้งลา เข้า – ออกงานนอกสถานที่ การถ่ายรูปยืนยันสถานที่การปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

“ปัญหาพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของพนักงาน เรื่องใกล้ตัวที่แก้ปัญหายาก”

 

1700x1000 hu

 

นอกจากปัญหาด้านความประพฤติเรื่องของเวลาและการทุจริตแล้วนั้น ปัญหาโลกแตกที่เหมือนจะง่ายแต่แก้ไขพฤติกรรมได้ค่อนข้างยากเลยก็คือ พฤติกรรมการติดโทรศัพท์สมาร์ตโฟน  หรือการติดสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งใช้เพื่อความบันเทิงและใช้เป็นแหล่งระบายอารมณ์เรื่องที่ทำงาน การติดโทรศัพท์จนขาดสมาธิจึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่น้อยตามกันไป

วิธีการแก้ไขปัญหา

 • การห้าม 100% คงไม่ได้ดีในทางปฏิบัติกับพนักงานในยุคปัจจุบัน จึงควรมีช่วงเวลาผ่อนคลาย และอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้มีเวลาเสพข่าวสารความบันเทิงที่ตนเองชอบ เช่น การมีช่วงเวลาพักระหว่างการทำงานในแต่ละวันที่เหมาะสม เป็นต้น
 • เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส วิธีนี้ลองใช้เป็นแนวการทำงานแบบใหม่ให้กับพนักงาน เช่น การมอบหมายให้จัดหาข้อมูลในโลกของโซเชียลมีเดีย เพื่อนำมาประยุกต์กับการทำงาน
 • การตกลงร่วมกันเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของการมาทำงานนั่นก็คือ เพื่อต้องการช่วยผลักดันธุรกิจหรือองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนั้น ๆ จะทำให้พวกเขามีความรู้เต็มใจในหน้าที่มากขึ้น

พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพในการทำงาน หากคุณไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมแบบใดที่เราเองก็ไม่ชอบ เราก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้พนักงานของคุณเห็นเช่นกัน มองหาจุดที่แตกต่างทำความเข้าใจเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานแบบเน้นผลงาน มีการบริหารผลงานกันอย่างจริงจัง เอาผลงานพนักงานมาเชื่อมกับระบบการให้รางวัลอย่างชัดเจน

 

“เลือกตัวช่วยให้เป็น ก็จัดการปัญหาได้สบายขึ้น”

 

ปัจจุบันมีโซลูชันและเทคโนโลยีที่เรียกว่า Work Time Plus เข้ามาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้ในหลายส่วน ซึ่งเมื่อนำมาใช้กับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนของบริษัท ถือว่ามีผลดีต่อพนักงานที่จะแสดงความซื่อสัตย์ในการทำงาน สะดวกในการติดต่อกับองค์กรเพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจำเป็น มีระบบส่งข้อความแจ้งเตือนในการทำงานผ่านไลน์ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ Work Time Plus ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ สะดวกในการลางานผ่านระบบ และยังบันทึกข้อมูลได้ทั้งภาพพร้อมลายเซ็นในช่วงเวลาทำงานได้อีกด้วย

 

photo

 

ถึงเวลาจัดการกับปัญหาของพนักงานในบริษัทของคุณแล้วหรือยัง?

ถ้า "ใช่" เราอยากให้คุณลองดูรายละเอียดของโซลูชันที่เหมาะสมกับปัญหาของคุณ คลิก

 

 

Topics: Solutions, Howto