dtac Stories

“Smart Farmer” ทำเกษตรอย่างสมาร์ทในยุคดิจิทัล

banner-2280x1000
แบ่งปัน

 

ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยี ภายใต้ยุคดิจิทัลในทุกวันนี้ มีผลต่อการใช้ชีวิต สังคม และอุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ธุรกิจด้านนวัตกรรมที่ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ในวันนี้ เรายังได้เห็นการเติบโตของภาค เกษตรกรรม จากการใช้เทคโนโลยีรวมเข้ากับแนวความคิดใหม่ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรในอนาคต โดยเฉพาะ IoT (Internet of Things) เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในอนาคต เกษตรกรจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการทำงาน เช่น การควบคุมอุณหภูมิสภาพอากาศในการจัดเก็บผลผลิต การสั่งการให้น้ำอย่างพอเหมาะสำหรับแปลงผัก หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาปรับใช้ในการจัดการกลุ่มการเกษตรสำหรับแปรรูปและต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต

ทำความรู้จักกับบริการที่รองรับ Iot (Internet of Things) จาก ดีแทค 

                                

 “Smart Farmer กับความร่วมมือเพื่อสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรไทย

  

Smart Farmer หรือ โครงการประกวดเกษตรสำนึกรักบ้านเกิด คือโครงการที่ดำเนินตามรอยศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายใต้แนวคิด พัฒนาชาติได้ ต้องพัฒนาคน มีความมุ่งหวังเชิดชูเกษตรตัวอย่าง และขยายแนวคิดการเกษตรแบบครบวงจร  โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับภาคเอกชนอย่าง บริษัทรักบ้านเกิด และดีแทค เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนผ่านเกษตรสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป

สำหรับ ดีแทค ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เราเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารที่จะมาช่วยสร้างศักยภาพ สังคมตามวิสัยทัศน์ Empowering societies อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เอสเอ็มเอส การตลาดออนไลน์ โมบายแอปพลิเคชัน ไปจนถึงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และ IoT ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรยุค 4.0 เจอกับแนวทางใหม่ ที่ท้าทายและสร้างมูลค่าให้กับการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนมากขึ้น

                                        

แล้ว Smart Farmer ที่ผ่านมามีแนวคิดไหนที่น่าสนใจบ้าง ?

 


เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น
เรามาดูตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดเกษตรรักบ้านเกิดในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริงในวงการเกษตรกรไทยปัจจุบัน

พิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี ผู้บุกเบิกการปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่เขตร้อน มีแนวคิดที่น่าสนใจก็คือ ความกล้าคิดต่าง สานพลังชุมชน ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยงานวิจัยด้วยพื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดูเหมือนจะไม่สามารถปลูกพืชผลเมืองหนาวได้เลย แต่ด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัยทางการเกษตรจากสถาบันวิจัยดอยปุย ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต คือความเป็นจริงที่สร้างความตื่นตาให้กับชุมชน ต่อยอดไปถึงการเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนและเป็นต้นแบบในการกล้าเปลี่ยนความคิดและลงมือทำ

     

 

 

ฟาร์มแม่นยำกับการพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อให้เกษตรไทยก้าวหน้า

เพื่อเป็นการตอกย้ำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีผลต่อความสำเร็จของวงการเกษตรกรไทย ดีแทค ยังได้จับมือร่วมกับพันธมิตรอย่าง รีคัลท์ และรักบ้านเกิด ในการพัฒนาบริการ  ฟาร์มแม่นยำ ผ่านแอปพลิเคชัน Farmer Info  อาศัยจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำ ด้วย 3 บริการหลัก คือ การพยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ การตรวจสุขภาพพืช และวางแผนเพาะปลูกพืช เพื่อเจาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ยังมีปัญหาเรื่องความยากจนและการเพาะปลูกฟาร์มแม่นยำ จะช่วยในการสร้างความแม่นยำระดับรายแปลง ด้วยการนำเทคโนโลยีดาวเทียม และบิ๊กดาต้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

 อีก 5 ปีข้างหน้า คุณอยากเห็นเกษตรกรไทยเป็นอย่างไร?”


ทั้งโครงการเกษตรสำนึกรักบ้านเกิด “Smart Farmer” และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ฟาร์มแม่นยำ ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่จะคอยช่วยเหลือ และผลักดันเกษตรกรไทยในระยะเวลาสั้น เท่านั้น แต่เรายังมองไปถึงความเป็นไปได้ในอนาคต ที่เกษตรกรไทยจะเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างเติบโต ยั่งยืนไปพร้อมกับเทคโนโลยี ความคิดของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาคนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การพัฒนาทั้งคนและประเทศไปพร้อม กัน

 

ติดตามโครงการ Smart Farmer ได้ที่ Fackbook dtac Smart Farmer

Topics: dtac Stories, Solutions, Trends, technology, digital, Iot, Mobile, business