Trends

5 อุปนิสัย พัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอด "ผู้นำ" และ "คนทำงาน"

5อุปนิสัยพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดผู้นำและคนทำงาน
แบ่งปัน

เคยสงสัยหรือไม่ว่า คนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ไม่เยอะ แต่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็น "ผู้นำ" ได้ในเวลาไม่นาน เป็นเพราะอะไร?  คำตอบก็คือ กลุ่ม คนทำงาน รุ่นใหม่เหล่านี้ (Effective People) มีความพยายามที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ให้มีทักษะและทันโลก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี และเป็นต่อในโลกของการทำงาน เรียกได้ว่าเป็น “Rare Item” ที่บริษัทไหน ก็ต้องการ

 

Effective People กับธุรกิจ

 

อุปนิสัยแบบ Effective People ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ มีผลกับธุรกิจขององค์กร ก็เพราะว่า การทำธุรกิจนั้น มีเป้าหมายในการขยายกิจการให้เติบโต และต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในด้านต่าง ซึ่งการมีบุคลากรที่พร้อมจะพัฒนา ก้าวไปกับการเติบโตที่คาดหวัง จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้น ที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากธุรกิจจะต้องการคนแบบนี้มาร่วมงานแล้ว ในฐานะของการเป็นองค์กรหรือบริษัท ก็เป็นไปได้ว่า จะสามารถผลักดันให้บุคลากรของคุณที่มีอยู่ พัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อให้เป็น Effective People ได้ในอนาคต

แล้วถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เป็น Effective People แบบนี้บ้าง ต้องทำอย่างไร?  ลองอ่านเรื่องราวของ 5 อุปนิสัย พัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอด "ผู้นำ" และ "คนทำงาน" ที่ใคร ก็ชื่นชอบ

 

1.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

สิ่งแรกที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้น คุณต้องมี เป้าหมายที่ชัดเจน ลองตั้งเป้าหมายในชีวิต หรือการทำงานของคุณ แล้วค่อย หาวิธีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างที่ตั้งใจ พร้อมทั้งกำหนดจุดยืน หรืออุปนิสัยแบบ Be Proactive ที่จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเร้า หรือสถานการณ์แวดล้อม ที่มีผลทำให้เป้าหมายของคุณเปลี่ยนไป โดยคุณจะต้องเป็นผู้คิด ริเริ่ม กำหนดสิ่งที่จะทำ และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่คุณคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ควรปลูกฝังเพื่อการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตนั่นเอง

 

2. การลำดับความสำคัญ ช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

อีกหนึ่งอุปนิสัยที่จะสร้างให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในองค์กร ก็คือการ จัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็น โดยให้เริ่มจากการ

  • 1.ลิสต์งานในมือทั้งหมด แล้วจับกลุ่มเพื่อลำดับความสำคัญตามลักษณะงาน ตัวอย่างที่น่าสนใจ และทำให้เห็นภาพชัดขึ้น จากหลักการบริหารจัดการเวลาของ Eisenhower’s Decision Matrix ที่แบ่งความสำคัญของงานจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ งานที่สำคัญ (Important) และ งานที่เร่งด่วน (Urgent) โดยงานที่สำคัญ เป็นงานที่จะช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนงานที่เร่งด่วน เป็นรูปแบบกิจกรรมกระทันหัน และอาจเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของผู้อื่นเป็นหลัก แต่มักจะต้องเป็นงานที่ทำทันทีทันใด นอกจากการจัดกลุ่มงานข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ คุณจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความคุ้มค่าในงานที่ทำ ด้วยเงื่อนไขของ ระยะเวลาในการทำงานนั้น และ เวลาที่เรามีอยู่เพื่อจะได้จัดลำดับงานที่ต้องทำได้อย่างไม่พลาด (ดูตัวอย่างจากโครงสร้างของ The Eisenhower Box) ซึ่งคุณจะเห็นว่า เราสามารถแบ่งงานออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1.งานสำคัญและเร่งด่วน เช่นโปรเจกต์เร่งด่วน วาระการประชุมเร่งด่วน 2.งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เช่น งานในเชิงวางแผนกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายระยะยาว (ซึ่งกลุ่มงานประเภทนี้แหละที่เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะสร้างอุปนิสัยของการเป็น Effective People ในตัวคุณ) 3.งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน เช่น งานติดต่อประสานงาน งานข้อมูลระหว่างบริษัท และ 4.งานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน เช่น งานเก็บตก ทำไม่เสร็จ งานรูทีนที่ค่อย ทยอยทำ ฯลฯ โครงสร้างนี้จะทำให้คุณยิ่งสามารถคัดแยกงานสำคัญตามลำดับก่อนหลังได้ชัดเจนมากขึ้น สรุปง่าย ก็คือคุณต้องแยกประเภทของงานที่ทำ จัดลำดับความสำคัญของงานให้ถูกด้วยปัจจัยต่าง เพื่อจะจัดสรรเวลากับงานที่ต้องทำได้อย่างลงตัวนั่นเอง
  • 2.อย่าลืมติดตามผลของงาน เมื่อคุณทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่าลืมที่จะกลับมารีวิวผลงานของตัวเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาไปสู่เป้าหมายในอนาคต วิธีนี้ถือเป็นการจัดระบบความคิด ทำให้งานทันเวลาตามลำดับสิ่งที่ควรเป็นและจะช่วยพาคุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

 

 

3.อัพเดตเทคโนโลยี พัฒนางานให้มีคุณภาพ

เมื่อเทคโนโลยีทำให้โลกหมุนเร็วขึ้น แน่นอนว่าทักษะความรู้เก่า ที่เคยมี ก็อาจจะใช้ไม่ได้ หรือไม่ตอบโจทย์การทำงานในโลกปัจจุบัน ซึ่งถ้าคุณอยากทำงานให้เก่ง และมีประสิทธิภาพแบบ Effective People นั้น จำเป็นที่จะต้องเปิดรับ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ ก็จะยิ่งช่วยสร้างให้คุณมีไอเดีย ต่อยอดระหว่างงานและเทคโนโลยีไปพร้อม กัน และจะทำให้คุณรู้ว่า จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับงานของคุณให้ดีได้อย่างไร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

 

 

4.ปรับทัศนคติเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ตัวอย่างอุปนิสัยที่ควรมีของการเป็น Effective People จากหนังสือ “The 7 habits of highly effective people” ของ Stephen R. Covey โดยหนึ่งในหลักการที่น่าสนใจ และน่าจะเลือกนำมาปรับใช้กับวิธีการทำงานของคนทำงานอย่างได้ผลก็คือ การเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะเข้าใจตัวเราเป็นการคิดเพื่อให้เข้าใจผู้อื่นก่อนเสมอ อย่าคิดที่จะเป็นแค่ผู้ชนะในการทำงาน คุณต้องทำความเข้าใจในเรื่องของทีมเวิร์ค แคร์คนที่ทำงานร่วมกัน เปรียบกับคำที่ว่า ใจเขา ใจเรา ลองปรับมุมมองจากการเป็นผู้ชนะ ให้เป็นแบบ Win Win ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ คิดว่าสิ่งไหนจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ทั้งเราและเขา สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ นั่นแหละคือคำตอบของความสำเร็จ

 

5.อย่าหยุดพัฒนาตนเอง

ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นคนเก่งขององค์กร สิ่งที่สำคัญมาก ก็คือการ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ในเมื่อข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนรุ่นใหม่มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านต่าง อย่างรวดเร็ว เมื่อการพัฒนาของทุกคนไม่หยุดอยู่กับที่ จึงเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องก้าวไปข้าง และพยายาม พัฒนาตนให้ทันคน อยู่เสมอเช่นกัน เริ่มจากการเปิดรับความคิดของผู้อื่น เรียนรู้ หาข้อมูลใหม่ เพื่อนำมาต่อยอดวิธีคิดในชีวิตและการทำงาน อย่าลืมที่จะต้องแบ่งเวลาให้เป็น ระหว่างการทำงาน และการเรียนรู้ ถึงจะเรียกได้ว่า คุณพร้อมที่จะเป็น Effective People แบบเต็มตัว

 

 

อุปนิสัย และวิธีการคิดอีกหลายแบบ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้ได้เป็น “Effective People” ตัวจริงในองค์กร เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนอุปนิสัยเคยชิน แล้วลองตั้งต้นดูจากบทความนี้ ไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ เราเชื่อว่าคุณจะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้อย่างแน่นอน

Topics: Trends, digital, Howto, effective people